top of page
LiorMorag.jpg

שורשים

אני ליאור ולשאלה מה השארתי אחרי אני רוצה לענות: כמה שפחות.

מנערות חוקרת דרכים אלטרנטיביות לחיות. להתקיים.

מה זאת אומרת?

התובנה שמשהו במערכת כפי שהיא היום פשוט לא עובד לא חדשה עבורי.

במקום למצוא את מקומי בתוך השיטה החלטתי שאין שיטה, ארזתי תיק ויצאתי לקיים שיטה אחרת. שתהיה טובה עבורי.

חיפשתי איפשור. אפשרות. מקום שיאפשר לי לבנות חיים כפי שאני רואה אותם לנכון, או לבחון מה זה נכון.

חיפשתי, ומצאתי.

ואז מצאתי עוד אפשרות, ועוד דרך חיים, ועוד אחת.

והתנסתי בהן בפועל.

היום אני חיה בחווה בפורטוגל. Terra Natural.

ועכשיו אני משתפת על זה. כמה שאוכל.

שורשים: About
bottom of page